Amerika Me Plane Të Mbshehta Ta Pushtojnë Veriun E Kosovës!

Mediat serbe vazhdojnë të spekuIojnë dhe të pIasojnë plane e teori k0nspirative në lidhje me Kosovën.

Mediat serbe vazhdojnë të spekuIojnë dhe a kuzojnë shqiptarët e Shqipërisë dhe Kosovësse duan të “p ushtojnë” dhe kontrolllojnë me f0rcë veriun e Kosovës.

“Srbija Danas” shkruan se amerikanët, në bashkëpunim me e kstrem istët shqiptarë janë duke përgatitur një a ksion ushtarak në veri të Kosovës/ “Amerikanët në bazën e tyre në Kosovë po përgatisin një plan ushtarak për të suImuar veriun e Kosovës”
Ata do të përpiqen të provokojnë Beogradin për incidente, siç ishte arrrestimi brutaI i Gjuriçit, sepse kanë nevojë për justifikim në ndërhyrjen ushtarake.

E vetmja gjë që për shkak të cilës amerikanët e shtyjnë këtë plan është f rika se Vuçiç menjëherë do të dërgojë ushtrinë në Kosovë dhe se ushtria mund të ketë mbështetje të rëndësishme nga Rusia.”- shkruan Gazeta Serbe.

Leave a comment

Your email address will not be published.