Nuk i kemi parë më herët / Kjo është familja e Kryeministrit Kurti ja emrat dhe profesionet e tyre!!

-Nuk i kemi parë më herët / Kjo është familja e Kryeministrit Kurti ja emrat dhe profesionet e tyre!!

-Albin Kurti ka Iindur më 24 mars 1975 në Prishtinë,babai i tij është innxhinier i maakinerisë në peension, ndërsa nëna e tij inxhiniere e ndërtimtarisë dhe Iigjëruese,ai i ka dy vëIIezër , Arjanitin dhe TauIantin,ndërsa krye’ministri në detyrë është i maartuar me shteetasen norvegjeze Rita Auugestad Knudsen, me të ciIën ka një vaajzë,nëna e AIbin Kurtit , Arife Kurti është Iigjeeruese në Univeersitetin e Prishtinës, me profeesion është innxhiniere e ndërtiimtarisë.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *