Forcat Amerikane me fjalët e mëdha për Kosovën

Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikes ne Kosove ka dal me nje komunikate rreth ushtrimeve te per bashkta te ushtrise se SHBAse dhe FSKse.

Gjate dy ja veve te fundit, anetaret e For.cave te Sigurise se Kosoves moren pjese ne anga.zhime si pjese e stervitjes me te madhe shume kombeshe, te udhehequr nga Ushtria Ameri.

Kjo eshte he.ra e pare qe #KSF organizon nje ster vitje. Hooah per FSKne per vazh.dimin e ndertimit te gatishmerise dhe nder veprimit te tyre perkrah SHBAse dhe for.cave te tjera ushtarake.

Dita e sot.me ishte kulmi i kesaj anga zhimi: Nje Dite e Vizitoreve te Da.lluar te Qete ku Charge dAffairs Nicholas Gia cobbe dhe Ushtria Amerikane BG Schaertl ri shikuan vleresimin e kompe.tencave te Kompanise se Kembe.sorise 1A. Me te for.te se bashku, thuhet ne njof tim

Leave a comment

Your email address will not be published.