Kosova nderon heronjet e kosoves

Ushtria e Kosovës me një mar shim ushta rak ka nderuar sot pararendësin e liris, heroin e kombit Adrian Krasniqi, në vendin e rënies në fshatin Adrian (ish-Kliçinë) të Pejës. Lvdi e nderim Adrianit! Krenar me Ushtrinë tonë

Ushtria e Kosovës me një ma rshim ushtarak ka nderuar sot parar endësin e lirisë, heroin e kombit Adrian Krasniqi, në vendin e rënies në fshatin Adrian (ish-Kliçinë) të Pejës. Ladi e nderim Adrianit Krenar me Ushtrinë tonë!”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *