Kërkohet që qytetarëve t’iu lejohet gjuajtja ne drejtim te hajnave

Naim Rudari, në cilësinë e ish-hetuesit, ka folur rreth vjedhjeve grabitqare dhe grabitjeve që po ndodhin në Kosovë.

Ai tha se grabitjet dhe vjedhjet grabitqare janë shumë më të rrez, ikshme sesa vjedhjet, sepse sipas tij, dy të parat kanë në vete edhe dh,unën.

Rudari gjithashtu tha se ekziston edhe një dallim mes grab itjeve dhe vjedhjeve grab,itqare.

“Një dallim i vogël është te vjedhja pen ale ‘grab itje’ dhe ‘vjedhje grabitqare’ sepse ekzistojnë vjedhjet grab itqare, që është tipike vjedhje, kur ai zihet në flagrancë dhe për ta mbrojtur sendin e vjedhur, përdor sendin e vjedhur për ta mbajtur atë e që bën pjesë te vjedhjet grabi tqare, por te grab itjet janë veprat që janë më të rrez,ikshme se vetë kryerësi e di se do të dalë me dhunë ta marrë sendin, jo në fshehtësi, por do të futet te sendi, ku beson se mund të ketë pasuri të luajtshme. Në përdorim të forcës e merr dhe këtu kemi raste kur, pavarësisht rezultateve dhe rrethanave të tjera, kanë pësuar edhe me fatalitet”, është shprehur Rudari në emisionin.

Tutje, ai tha se grabitjet mund të jenë më të rralla, por janë më të teksa shtoi se vendet më të shpeshta të grabitjeve janë institucionet bankare apo vendet kur parashihet të ketë shuma të mëdha parash.

Më tej, Rudari tha se në Kosovë duhet që të ndërrohet K odi Pe nal, pasi sipas tij, në Kosovë kur dikush vëren ndonjë person që është duke kryer vepër penale të vjedhjes ose grabitjes në pronën e tij, atëherë me ligj lejohet që dikush ta zmbrapsë sulmin për ta mbrojtur vetën, por nuk parashihet për ta mbrojtur pasurinë apo interesat e tjera.

“Kjo duhet ndryshuar dhe është interes i qytetarëve që ta kenë të Kosovës që t’u mundësohet të gjithë qytetarëve që në rast se përdorin ar mën për të mbrojtur vetën dhe interesat e tyre pasurore, atëherë të mos llogaritet që kanë përgjegjësi penale në situata të tilla, por të llogaritet se është mbrojtje e nevojshme për të larguar hajnat

Ndërsa, sa u përket dën,imeve, Rudari tha se politika ndëshkimore nuk është në nivelin e duhur, por niveli i hetimit, sipas tij, nga ana e institucioneve është i kënaqshëm.

Leave a comment

Your email address will not be published.