Armend Mehaj po dridh serbet me postimin e tij te fundit per familjen Jashari

Armend Mehaj po dridh serbet me postimin e tij te fundit per familjen Jashari.Kur Rugova thoshte se Kosova e pavarur do tē jetē nē BE, NATO dhe miqēsi tē pēr,hershme me SHBA-tē.“Kosova e pavarur, shtet i njohur, i integruar nē Bashklimin Evro,pian, nē NA TO dhe nē miqēsi tē pēr,hershme me Shtetet e Bashkuara tē Ame,rikēs, qē ēshtē njē vend qē i pari ēshtē interesuar pēr ne dhe na ka ndihmuar, dhe qē na ndihmon vazhdimisht”.

Kēshtu kishte deklaruar ish-presidenti i ndjerē i Kosovēs, Ibrahim Rugova, nē njē intervistē ekskluzive dhēnē nē fund tē vitit 2002 pēr gazetēn tradicionale tē Kosovēs “Rilindja”.“Ky ishte, pra, objektivi yni qe sa vite, synim i popullit tē Kosovēs. Kērkesēn pēr pavarēsi e kam afir,muar unē si President i Republikēs sē Kosovēs, dhe tash si President i Kosovēs. Ishte rezultat i bazuar nē Referendumin pēr Pavarēsi tē popullit tē Kosovēs qē ēshtē mbajtur nē shtatorin e vitit 1991. Pra, kjo ishte detyrē e institucioneve tē Kosovēs. E kērkonim edhe prezencēn e NA T0-s, qē ēshtē tashti nē Kosovē. Sigurisht qē me pavarēsinē e Kosovēs NA TO do tē ketē njē mandat tjetēr nē Kosovē, do tē ketē baza kētu. Kosova do tē jetē anētare e NA TO-s dhe e Bashkimit Evro,pian, e strukturave euroatlantike. Edhe protektorati qē, pas Iuf,tēs pra, erdhi si njē fazē kalimtare, nēpēr tē cilēn tash po kalojmē, edhe qē i jep njē siguri Kosovēs, njē perspektivē. Gjithsesi njohja formale e pavarēsisē sē Kosovēs do t’i shpejtonte kēto procese – edhe ekonomike, edhe demo,kratike, edhe tē integrimit tē shoqērisē sē Kosovēs – dhe do tē qetēsonte edhe rajonin e Evro,pēs Juglindore, apo tē Gadishullit Ilirik; do tē qetēsonte edhe popullin e Kosovēs”.

“Pra e ardhmja, nēse doni t’ju pērgjigjem shkurt, e ardhmja, po edhe e tashmja, ēshtē pavarēsia e Kosovēs, sa mē shpejt. Pra, pavarēsia formale, se ne de fakto jemi tē pavarur. Pavarēsia formale do tē na hapte shumē dyer nē planin e institucioneve financiare, tē organizmave ndēr,kombētare, nē prezencēn e drejtpērdrejtē nē integrimet veriatlantike”, kishte deklaruar Rugova.Gazeta Rilindja – botim special nē ditēn e 31 dhjetorit 2002 pēr festēn e Vitit tē Ri 2003 – e botoi intervistēn nē pesē faqe (1,2,3,4 dhe 5) duke nisur me kryetitullin nē ballinē “Kosova e pavarur nē NA TO e nē BE dhe nē miqēsi tē pērhershme me SHBA”.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *