“Ademi e propozoi emrin Ushtria e Kosoves, pastaj Xhavit Haliti Ushtria Çlirimtare e Kosovës”

“Ademi e propozoi emrin Ushtria e Kosoves, pastaj Xhavit Haliti Ushtria Çlirimtare e Kosovēs”-Rreth vendosjes sē emrit tē UÇK-sē ēshtē folur, diskutuar e debatuar shumē. Fillimisht kishte ide tē ndryshme pēr vendosjen e emrit. Njēri nga the,meluesit e UÇK-sē z. Hashim Thaçi kishte treguar ekskluzivisht nē emisionin Opinion tē Blendi Fevziut se cilat ishin propozimet e para pas fillimit tē aksioneve gu,eriIe.

“Pēr themelimin e UÇK-sē ēshtē diskutuar shumē edhe nē Prishtinē, por kulmi apo koha dhe data e fillimit dhe organizimit tē saj ēshtē nē Prekaz nē vitin 1992. Sa i pērket emrit kishte ide tē ndryshme, qē tē quhej Lēvizja Gu,eriIe e Kosovēs, pastaj Lēvizja pēr Çlirimin e Kosovēs, pastaj Grupi Gu,eriI Rexhep Mala, pastaj tē quheshin grupe gu,eriIe tē zonave tē caktuara ku do tē vepronin grupet gu,eriIe nē emēr regjioneve apo emrave tē personaliteteve historike tē regjioneve tē caktuara, pastaj ishte ide origjinale e komandantit legjendar Adem Jashari qē tē quhej Ush,tria e Kosovēs, pastaj nē diskutime e sipēr tē disa strukturave tē ar,mat osura e tē strukturave organizative tē LPK-sē tē sektorit tē veçantē ēshtē arritur tek formulimi qē mendoj qē ka qenē mē i drejti, mē integruesi, mē i respektuari qē nēnkuptonte tērēsinē e forcave tē ar,mat osura, Ush tri,a Çlirimtare e Kosovēs”.Brenda LPK-sē ne sektorin e veçantē ishte Xhavit Haliti i cili propozoi pastaj emrin Ush,tri a Çlirimtare e Kosovēs. Ai kētē e kishte treguar edhe publikisht.Xhavit Haliti, njē prej themeluesve tē UÇK-sē dhe anētar i LPK-sē, ka thēnē se emrin UÇK e kishte propozuar vet ai te Kryesia e LPK-sē dhe ishte miratuar.Haliti, nē njē rrēfim pēr emisionin Pressing, ka thēnē se ēshtē ai pagēzuesi i ush,tri sē sē ar,mat osur qē u themelua nē vitin 1994. “Po, unē jam. Po, po, unē e kam propozu, LPK-ja e ka miratu. Nē vitin 1994”, ēshtē shprehur Haliti.

Leave a comment

Your email address will not be published.