Kjo është njësia “FIT” më e pregaditur ne rajon

Njësia “FIT ” e Policisë së Kosovës është njësia më e përgaditur për aksione të ndryshme e cila është trajnuar nga amerikanët.

Njësia Speciale Intervenuese FIT (NJSI), kryen operacionet e sigurisë në raste të veçanta dhe zgjidhjen e situatave me të cilat nuk mund të përballohen shërbimet e tjera të policisë
FIT janë më të trajnuar dhe më të armatosur se ROSU.

Siç thuhet, ROSU përdoret për të thyer demonstratat, E roli i FIT është për qëllime të veçanta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *