Komanda e Forcave Tokësore per mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial.

Komanda e Forcave Tokësore -komponenta jonë kryesore e mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial.

Për të ndarë përmbylljen e suksesshme të vitit me ushtarakët tanë, sot vizitova Komandën e Forcave Tokësore dhe Regjimentin e Dytë të saj.

Përveç përgëzimeve, pata kënaqësinë të ju prezantoj synimet e mia për vitin që po hyjmë, ku krahas objektivave operacional, me theks të veçantë u rikujtova synimin për përmirësimin e kushteve dhe mirëqenies së pjestarëve tanë.
Urime ushtarakëve të KFT-së e na priftë e mbara më 2022

Leave a comment

Your email address will not be published.