Serbet e Kosoves po e ftojne Albin Kurtin per vizita ne komunat e tyre – Ja kurthi qe po pergatitet per Albin Kurtin.

Përfaqësues të ndryshëm të komunave me shumi,cë serbe si Graçanica, Parteshit e Novobërda thonë se kryemini,stri i Kosovës Albin Kurti është i mirëseardhur t’i vizitojë, “por vetëm nëse ka qëll,im të mirë”.

Sipas tyre, Qeveria Kurti 2 po i bën 100 ditë prej se është në dety,rë dhe nuk ka vizituar asnjë komu,në me shumicë serbe në Kosovë, shkruan Kossev të enjten.“100 ditë nuk është periudhë e gja,të, por premtimi është premtim. Mendoj se inici,ativa duhet ët vijë nga Qeveria dhe kryeministri, ose ekipi i tij. Për fillim, nëse jo kryeministri, mund të jetë dikush nga ekipi i tij”, ka thënë Dejan Radivojeviq nga Forumi për Zhvillim dhe Bashkëpunim Multietnik (FDMC), duke iu refer,uar Kurtit gjatë fushatës parazgjedhore se do të vë konta,kte me serbët në Kosovë pa ndërmjetësim të Serbisë.Në një tryezë të mba,jtur në Qendrën për Media në Çagllavicë, prezentë ishin edhe zyrta,rë të disa komunave.Drejtori i Kadastrit në Komunën e Graçanicës, Nebojsha Periq, thotë se në këtë qyt,ezë janë mikëpritës.

“Ne në Graçanicë jemi mikpr,itës të mirë, por edhe në komunat tjera me shumicë serbe. Çdokush që ka qëll,im të mirë, është i mirëseardhur”, ka thënë Periq, përcjell Kossev.Edhe Ivica Jançiq, zyrta,r nga Komuna e Parteshit pret vizitën e Kurtit.“Mendimi im personal është se Kurti duhet të vizi,tojë Parteshin, që personalisht të njoftohet me problemet që ballaf,aqohet një komunë e vogël”, ka thënë Jançiq.E Zoran Cvetkoviq nga Novobërda, thotë se pop,ullata po i pret ndryshimet që i ka premtuar.“Popullata po i pret disa ndrysh,ime që i ka premtuar. Priten investime të reja. Komuna jonë është shumë e var,fër. Çdo investim është i mirëseardhur”, ka thënë Cvetkoviq, zyrtar në Komunën e Novorbërdes.Sipas një raporti të paraqi,tur në këtë tryezë, serbët e intervistuar në këto komu,na kanë thënë se problemet e tyre duhet t’i zgjidhin përfaqësuesit e zgjedhur serbë në institucionet e Kosovës, e jo shqiptarët.Drej,tori i FDMC-së, Radivojeviq, thotë se kjo është gabim.

Leave a comment

Your email address will not be published.