Sami Lushtaku ia ben 8 me 2 Donika Gervalles – Ajo nuk mund te jete vajza e Jusuf Gervalles !!!

Zyrtari i PDK-së, Sami Lushtaku ka folur rreth deklaratave të ministers së Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla e cila para disa vitesh kishte thënë se do të ndih.mon.te me materiale sapo të for.mohej Gjy.ka.ta Spe.ci.ale kundër, siç thoshte ajo, “ko.ka.ve të or.ga.niza.tës krl.mi.naIe Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli”.Lushtaku në Pressing të T7 ka thënë se nuk e di e kujt është Donika Gërvalla duke thënë se ajo vetëm e Jusuf Gërvallës nuk mund të jetë.Ai shtoi se ministrja është totalisht e pai.nform.uar dhe se deklaratat e saj për UÇK-në janë një ga.bim i madh.“Unë nuk e di kjo e kujt është, kjo veç e Jusuf Gërvallës nuk mund të jetë. Është mendim i jemi, kam të drejtë me jap mendim.

Nuk e besoj që vajza e një patrioti, nëse është e tij, me dalë e me shp.i.f dhe me folë gjëra që vërtetë janë te.për të rë.nda për vendin. Ata që flasin për UÇK-në flasin për Kosovën”, tha Lushtaku.Tutje ai shtoi se askush nuk ka të drejtë ta dre.jt.ojë gis.htin të pjestarët e UÇK-së për vra.sj.et e pasl.uft.ës.“Jusuf Gërvalla ka qenë ikonë e jona. Zonja Gërvalla është tot.alisht e pai.nfor.muar, apo dëshiron me qenë e pai.nfor.muar. Janë ga.bim i madh deklaratat e saj për UÇK-në, nëse dikush ka bërë kr.lme në këtë vend ka bërë Serbia. Nëse ka arg.ume.nte, le të faktohen cili është ai që ka bërë kr.lme në këtë vend. Por ne e kemi harru krejt Serbinë. Është e pad.rej.të që dikush ta dre.jtojë gis.ht.in të pjestarët e UÇK për vrasjet e pa.sluf.tës”,tha Lushtaku

Leave a comment

Your email address will not be published.