Reagimi i Shefit te kabinetit te Presidences se Kosoves per Listen srpska po habit nderkombetaret – Ja fjalet e tij

Reagimi i Shefit te kabinetit te Presidences se Kosoves per Listen srpska po habit nderkombetaret – Ja fjalet e tij.Vela: Serbia dhe Republika Srpska janē ‘veglat’ e Rusisē pēr des,tabi lizimin e Ballkanit Perēndimor.Shefi i kabi,netit tē Presidencēs sē Kosovēs, Blerim Vela thotē se Serbia dhe Republika Srpska janē mjete qē po shfry,tēzohen nga Rusia pēr ta des,tabi liz,uar Ballkanin Perēndimor.Vela nē Twitter thekson se, Rusia po kēr cē,jnon NA TO-n pēr ta kthyer Evro,pēn si fushē e konfrontimit ush ta,rak.“Rusia po kēr cēnj,on NA TO-n qē ta kthejē kontinentin evro,pian nē njē fushē konfrontimi ush ta,rak. Kjo rre zi,kon jo vetēm Ukrainēn dhe vendet Baltike, por edhe Ballkanin Perēndimor. Serbia dhe Republika Srpska janē mjetet ruse pēr des,tabi lizim,in e rajonit”, ka reaguar Vela.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *