Trimi i Koshares Anton Quni per here te pare ekskluzivisht zbulon nje bisede te Hashim Thaçit qe po “dridh” Kosoven

Anton Quni tregon se çfa,rë bisedoi Hashim Thaçi me Tahir Zemajn.Deputeti i Lidhjes Demokr,atike të Kosovës, Anton Quni ka përkujtuar sonte një mom,ent nga koha e Iufj,tës kur ish-Ministri i Mbrojtjes së Qeverisë në Ekzil, Ahmet Krasniqi po kër cj,ënoh ej.

“Ka pas një telefo,natë gjatë vizitës së Hashim Thaçit në repartin ush tj,ar ak në Dukagjin ku ka kërkuar nga Tahir Zemaj që të pranojë va rësi,në ndaj Shtabit të Përgjithshëm. Kolonel Tahir Zemaj tha se nëse ju bin,dni ministrin,atëherë unë zbatoj urdh,rat e tij. Aty për aty ka qenë një bisedë me tel,efon satelitor dhe në këtë bisedë nuk ka pasur kono,tacion po zit,iv pra ka qenë me ag resi,vit et, me kër cj,ëni me e gjëra të tjera”, ka thënë Quni në Dukagjin, trans,meton Indeksonline.Quni ka thënë se përmba,jtjen konkrete nuk e di dhe ndoshta sipas tij duhet edhe njëherë të rishik,ohen gjithë publikimet e bëra deri më ta,ni.

“Ka pasur edhe epr,orë të tjerë që janë më kompe,tent të flasin për këtë punë. Biseda që ki,shte e që s’ishte e mirë është vëre jtur në kli,mën e sjelljes, pra në paraqitjen e ministrit, vërehet nga disp,onimi. Pas çdo bisede nëse ka pasur me ndonjë akter të rënd,ësishëm i cili ka qenë i involv,uar në zhvillimin e Iufj,tës në Kosovë”, ka shtuar Quni.Ndryshe Krasniqi u soll për t’u rivarro,sur në va rrezj,at e dëshmo rëve në Prishtinë në 20 vjetorin e rën,ies së tij. Krasniqi ishte v rarj,ë në Shqipëri në moshën 50 vjeçare, por edhe pas kaq shu,më vitesh ende nuk është zbuluar se kush reali,zoi eIimi ni,min e tij.

Leave a comment

Your email address will not be published.