Askush smund ta ndaloj askush te shkoj ne Veri Policin e kosoves

Perfaqesuesi i KFOR-it Vinc enzo deklaroj se for cat speciale të Kosovës mund të veprojnë në veri edhe pa kërkuar lejen nga NATO-i.

Ai thënë se Njësitë Speciale Intervenuese te Policise se Kosovës kan mandat te veprojn ne ç’do pjes te Kosovës pa marre miratimin nga ana e KFOR-it dhe askuj tjeter

Perfaqesuesi i KFOR-it Vinc enzo dekl aroj se forcat speciale të Kosovës mund të veprojnë në veri edhe pa kërkuar lejen nga NATO-i.

Leave a comment

Your email address will not be published.