Kundershtarët politik Hashim Thaçi dhe Rexhep Selimi e bene kete gje sebashku qe askujt nuk ia kishte marrë mendja gjate viteve 90-ta

Tahir Zemaj: Thaçi dhe Selimi më thanë ke dy minut,a kohë për ta hequr fotografinë e Rugovës.Nuk duhet harruar faktin që ishte pikër,isht Tahir Zemaj dhe formacioni i tij ushtarak që u larguan dhe e lanë me pak ush tj,arë në front, komandantin e Zonës Operative të Dukagjinit z. Ramush Haradinaj.Pjesë nga libri Kështu Foli Tahir Zemaj.Nga fundi i gushtit, jam infor,muar nga vendroja, se po afroh,eshin disa personaqë kishin shfaqur dëshirë të më takonin. I pranova dhe m’u prezen,tuan si “Shtab i përgjithshëm” i UCK-se. Kisha dëgjuar pak për ta por nuk dija se kush ish,in të organizuar etj. Në përbërje të tij ka qenë Hashim thaçi, Rexhep Selimi, Bislim Zyrapi etj. Në zyrën time, ish zyra e drejto,rit të shkollës së Prapaqanit, në mur kanë qenë të varura fotogra,fitë e Skenderbeut, Presidentit Rugova dhe fotografia e Jusuf Gërvallës. Sapo kanë hyrë më kanë kërk,uar që të hiqja fotografinë e Rugovës. “Ke dy minuta kohë për të hequr por,tretin e Rugovës ! ” më thanë, “Jo u thash, ai ka qenë dhe mbetet për mua K,omandant Suprem i For cave të Ar matj,osura të Kosovës dhe President i saj !”.

Nejse ata u tërho,qën nga ai qëndrim dhe ne i vazhduam bised,imet diku tjetër, në sallën operative të shtabit. Fillimisht kanë kërkuar se përse në të gjithë dokumenta,cionin tonë figuronte Republika e Kosovës ? Ata argumentonin se ne nuk pask,eshim republikë ! U deklaruam hapur se ishin kundër, nuk e njihnin dhe se ishin për rrë,zimin e qeverisë. Më kanë pyetur në se isha edhe unë apo jo për rrë,zimin e saj. U kam thënë : “Po, madje jam për kapjen dhe dënimin edhe të Millosheviçit !” “Jo, nuk po flasim për atë më thanë, a je ti për rrëzi,min e Bujar Bukoshit ?” I kam thënë Thaçit se do të ishte mirë të flisnim rreth unit,etit dhe bashkimit, se sa për gjëra të tilla. I kam deklaruar se, nëse ai anga,zhohej seriozisht në atë drejtim, unë do të ndë,rhyja pranë kolonel Ahmet Krasniqit që ai ta tregonte në Kosovë, kryes,hefin e Shtabit, Halil Bicajn bashkë me disa eprorë të tjerë, të bëhej njëherë e mirë unifi,kimi i shtabeve dhe ne si Iufj,tarë të mos kishim më këso problemesh. Më kanë pyetur se kush i ka përpiuluar disa komu,nikata të cilat kishin dalë pa dijenin e tyre. U thashë se ato ishin hartuar nga Faton Mehmetaj, i emruar para disa ditëve si shef i informimit të Sh.O.Rr.D.

Dhe kjo ka qenë e vërtetë. Fatoni i kishte dërguar ato komun,ikata në Gjenevë tek Xhafer Shatri, ish ministër i infor,mimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Fatoni mbante lidhje të ngu,shta dhe të vazhdueshme me të. (Bëhet fjalë për disa komunikata rreth të cilave në atë kohë është zhvi,lluar një polemikë e hapur në shtyp mes Jakup Krasniqit dhe Xhafer Shatrit). Pastaj bisedimet janë zhvill,uar rreth strukturave, rreth profesionalizimit, por ata nuk e kishin hallin atje. Kuptohet që qysh në fi,llim të atij takimi, ne jemi prez,entuar , bashkë me të gjithë kolegët e mi ush tj,arakë.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *