Ja fjalet e Albin Kurtit per 10 mije vendet e reja te punes nga Qeveria Kurti

Ja fjalet e Albin Kurtit per 10 mije vendet e reja te punes nga Qeveria Kurti.Kurti: Hapēm 10 mijē vende tē reja pune, ekon,omia do tē dyfishohet.Krye,ministri i vendit, Albin Kurti, ka folur pēr rritjen ekonomike qē ka shēnuar vendi gjatē kētij viti.

Nē njē intervistē pēr Zērin e Ame,rikēs ka thēnē se Kosova tashmē ka mē shumē tē hyra nga ATK-ja dhe Doga,nat.“Tē hyrat tatimore janē rritur nē Kosovē, i kishim mbi 588 milionē tē hyra tati,more nga Administrata Tatimore sivjet ndērkaq nga Doga,nat e Kosovēs, i kemi tē hyrat 1 miliard e 320 milionē euro sivjet. Tē hyrat tati,more janē pēr 26 pērqind mē tē larta se viti para,prak, 12 pērqind mē tē larta se sa viti 2019 dhe 28 pērqind mē tē larta se viti 2018.

Doganat janē mbi njē tē tretat mē tē larta se viti i kaluar, pēr 17.5 pēr,qind mē tē larta se viti 2019 dhe pēr 21 pērqind mē tē larta se viti 2018”.“Rritja ekonomike do tē jetē dy,shifrore, ēshtē interesant qē tremuj,ori i dytē i kētij viti kishte rritjen eko,nomike 16.3 pērqind ndērkaq tremujori i tretē i kishte 14.5 pērqind. Ekspo,rtet janē rritur 60 pērqind krahasuar me vitin e kaluar dhe madje 90 pērqind krahasuar me vitin 2019 ndērkaq tē hyrat buxhetore janē 30 pērqind mē tē larta, qē tregon se qytetarēt kur e shohin njē qeveri tē pako rru,ptu ar janē mē shumē tē gatshēm tē paguajnē taksa dhe kontri,bute, ndērkaq kur kanē shpresē pēr tē ardhmen po ashtu mē shumē preferojnē tē shpenzojnē se sa tē kursejnē”.Kurti mes tjerash ka thēnē se janē regji,struar edhe 10 mijē vende tē reja pune.“Pastaj kemi regjis,truar diku rreth 10 mijē vende tē reja pune, i kemi mbajt,ur 50 mbledhje si qeveri, me 458 vendime dhe gjithsej me 112 projektli,gje”, tha Kurti.

Leave a comment

Your email address will not be published.