Albin Kurti tregon arsyen pse Bashkimi Evropian po e mbeshtet iniciativen “Ballkani i Hapur” – Ja arsyeja qe po habit te gjithe

Albin Kurti tregon arsyen pse Bashkimi Evropian po e mbeshtet iniciativen “Ballkani i Hapur” – Ja arsyeja qe po habit te gjithe=Kurti: BE e mbēshtet “Ballkanin e Hapur”, sepse nuk do ta kundēr,shtojē si ide dhe jo pse e pērkrah si projekt.Kryeministri Albin Kurti thotē se BE-ja po e mbēshtet “Ballkanin e Hapur” mē shumē pēr shkak se nuk do qē ta refu,zojē kētē ide sesa qē e pērkrahē si projekt.“Unē jam i bindur qē mbēshtetja qē vjen nga perēn,dim pēr Ballkanin e Hapur, ēshtē mē shumē nga motivi qē tē mos i dilet kundēr idesē, sesa tē pēr,krahet projekti si i tillē. Pra, nuk duan ta kundēr,shtojnē idenē, por nuk ēshtē se aktivisht po marrin pjesē pastaj nē projektin e tillē. Dhe tē mos harrojmē qē tek kēto tri shtete qē po marrin pjesē nē inic,iativēn e Ballkanit tē Hapur, vetēm njēri shtet e ka pajtimin edhe tē presidentit edhe tē krye,ministrit; Serbia”.Shefi i ekzekutivit kosovar, nē njē intervistē pēr “Zērin e Amerikēs”, ka thēnē se nēse quhet “Ballkan i Hapur” atēherē testi i sē vērtetēs ēshtē hapja e Serbisē ndaj Kosovēs.“Ata nuk i pranojnē as dokume,ntet tona tē udhētimit, kartat e identitetit, nuk i pranojnē as vulat, certi,fikatat dhe diplomat tona, prandaj me njē Serbi tē mbyllur pēr Kosovēn, nuk e di se si mund te kemi Ballkan tē Hapur. Ndērkaq, nē njē rrafsh edhe mē indi,vidual do tē thosha, besoj qē kēshtu ndjehen shumica dērmuese e qytetarēve tē Republikēs sonē.

As si pēr,caktim politik as si ndjeshmēri kulturore, unē nuk u pērkas atyre qē besojnē nē vetēm,jaftueshmērinē e Ballkanit. Unē jam i bindur qē Kosova dhe shqiptarēt nē pēr,gjithēsi e kanē vendin e tyre nē NA TO dhe B E”.Ai ēshtē shprehur i bindur se mospjesē,marrja nē kētē nismē nuk e ka dēmtuar Kosovēn.“Kurrē nuk ka pasur Republika e Kosovēs mē shumē vizita tē zyrtarēve tē lartē politik e diplomatik tē perēn,dimit sikurse nē vitin 2021. Dhe gjithashtu, kurrē nuk ka pasur pritje mē tē larta pēr zyrtarēt tanē sikurse nē kētē vit. Mbase vetēm viti 1999 pas çlirimit do tē mund tē ketē pasur mē shumē vizita nga jashtē nē vendin tonē. Nē anēn tjetēr ne marrim pjesē nē proc,esin e Berlinit. Pēr tregun e pērbashkēt rajonal kemi shprehur gatishmērinē tonē dhe inte,resimin tonē. Gjithashtu, theksojmē se investi,met janē shumē tē rēndēsishme nē rajon. Por, kēto duhet tē bēhen duke pasur respekt tē ndērsjellē dhe barazi tē tē gjithēve. Ini,ciativat qē vijnē nga Beogradi, unē e kam pērshtypjen e fuqishme se dēshirojnē qē tē krijojnē njē platformē pa BE-nē. Ne dēshirojmē qē BE-ja tē jetē nē çdo ini,ciativē rajonale edhe si meka,nizēm, por njēkohēsisht edhe si vlerē. Nuk preferojmē qē edhe mē tej nē Ballkanin Perēndimor tē ketē fonde tē BE-sē pa vlera evro,piane”.Por, e pranon se mos,pajtimi i Shqipērisē dhe Kosovēs pēr kētē nismē rajonale ku Kosova refuzon pjesē,marrjen ka dē,mtuar raportet mes kētyre dy vendeve.“Besoj qē mospajtimi ynē rreth iniciativēs pēr Ballkanin e Hapur, qē nē fakt e ka origjinēn nē Novi Sad, ēshtē dēmtim i raporteve tona qē vlen pēr t’u pērmendur. Marrē,dhēniet midis Prishtinēs dhe Tiranēs janē ndēr mē tē mirat nē Kosovēn e pasIufj,tēs”.

Leave a comment

Your email address will not be published.