Vjen një “goditje” e rëndë për Hashim Thaçin: “Nuk pranonte ta shpallë pavarësinë pa…”

Ish shefi i Grupit Par,lamentar të LDK-së, Arben Gashi ka folur rre,th bashkëpunimit të partisë se tij dhe PDK-së gjatë kohës sa kishi,n qenë bashkë në qeveri.Gashi në Pressing të T7 ka kujt,uar fazën e parë të bashkëq,everisjes me PDK-në duke theksuar se Thaçi në atë kohë nuk pr,anonte që pavarësia të shpallej pa preze,ncën e tij në pushtet.“Nëse flas,im për bashkëpunimin e LDK-së me një parti speci,fike në këtë rast me PDK-në, është e vërtetë që ne kemi qever,isur bashkë nga viti 2008, fundi i 2007 deri në vitin 2010 dhe prej vitit 2014 deri në 2017.

Duhet të kemi par,asysh disa elemente.Në fazën e parë të bashk,ëqeverisjes me PDK-në ishte kryeneçsija që të bashkëqev,ersim apo kryeneçsija që ne të rrimë anash dhe ta shpa,llë kush të dojë pavar,ësinë.Ju e dini se çfarë deklaratash ka pasë nga PDK-ja the zotri Thaci në atë kohë që nuk pra,nonte që pavarsia të shpallej pa prezencën e tij në push,tet”, tha Gashi.

Leave a comment

Your email address will not be published.