Shpiuni Shkelzen Gashi tregon se eshte takuar me Hashim Thacin dhe se ja ka dorezuar disa dosje ne lidhje me…

Gashi tregon se u takua me Thaçin pasi u votua Specialja, thotë se ia dor,ëzoi disa letra.Publicisti Shkëlzen Gashi vlerës,on se programi qeverisës i Qeverisë së Kosovës duh,et të jetë një proj,ekt që do ta rifreskojë opinio,nin publik ndërkombëtar sa i përket krimeve të Serbisë të kryera në Kosovë gjatë luftës.“Serbia synon ta kthejë Kosovë nga v,iktima në ag,resor, dhe vet nga agre,sori të kthehet në vik,timë. Kur kuvendi ka votuar Gjh,ykatën Speciale jam takuar me Hashim Thaçin, atëherë kryeministër dhe i kam thënë dhe ia kam dorëzuar një projekt 10 faq,e dhe i kam thënë se duhet bërë disa aktivitete për rifreskim të vëmen,djes – hapje të ekspozitave të kh,rimeve që Serbia ka kryer në Kosovë, prodhime dokumentaresh, botime librash”.

“Kosova nuk i ka kryer detyrat e shtëpisë sa i përket kh,rimeve të luh,ftës”.Gashi është shprehur se Kosova duhet ta përdorë shpalljen si të pafajshëm nga ish Gjh,ykata e Hagës të disa prej drejtuesve të UCK-së dhe shpalljen fa,jtorë të atyre serbë.“Prej Kosovës nuk është përdorë sa e si duhet në fakt: Gjh,ykata Ndërkombëtare për Kh,rimet në ish- Jugosllavi e themeluar më 1993 është marrë me palët në lh,uftë dhe kjo gjh,ykatë ka vendosur që ata që e përfaqësojnë Kosovën në këtë lh,uftë, Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limaj të shpallen të pafh,ajshëm”.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *