“NJSI” e policis se Kosoves e cila është e trajnuar vetem per nderhyrje speciale

Strukturën e këtij institucioni të sigurisë padyshim se e kompleton edhe një njësit i quajtur “NJSI”, i cili dallon prej njësive tjera përshkak të anëtarëve të saj të cilët janë trajnuar enkas për intervenime në rrez ikshmëri të lartë

Njësia Speciale Intervenuese, e njohur më parë si FIT njëjta operon në gjithë territorin e Republikës ne kemi qëndruar një ditë në kampin e NJSI-së ku edhe kemi parë nga afër ushtrime e jashtëzakonshme që bëjnë pjesëtarët e saj.

Majori thot se nuk kemi leju as mundësi të ndonjë rezistence e cila do të lëndonte trupin e pjesëtarëve tonë. Kemi shumë pak raste kur është lëndu apo është cënu jeta e ndonjë personi në anën tjetër.

Leave a comment

Your email address will not be published.