Memli Krasniqi e teproi kete here, e quan Donika Gervallen analfabete. Si e komentoni ju kete deklarate

Krasniqi e quan Gërvallën “analfabete funksionale të diplomacisë”.Deput,eti i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, e ka quajtur analf,abete funksio,nale të dipl,omacisë, ministren e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla.Ai ka thënë se një gjë të tillë po e shpër,faqë çdo ditë sikur të ishte ministre e Serbisë dhe jo e Kosovës.“Sepse, ajo është absolu,tisht ana,lfabete funksionale në lëmin e diplo,macisë, gjë që po e shpërfaq çdo ditë në mën,yrën më të turpshme, duke e goditur çdo vlerë të popullit e të sht,etit tonë, sikur të ishte mini,stre e Serbisë, e jo e Kosovës”, ka thënë ajo.Ai tutje shefen e GP të Lëvizjes Vetëvendosje e ka quajtur zëdh,ënëse të përjetshme të pushtetit.

“Ajo është duke u munduar që ta heqë vëmendjen prej ten,timit të sotëm të grupit të saj për ta hesh,tur dhunshëm opozitën në Kuvend, e besa edhe për të na su,Imuar fiz,ikisht, paska shpi,fur kundër meje, se kinse e paskam of,enduar atë dhe koleget e saj. Siç ndodh rëndom, të ligët kur s’kanë arg,umente, sh,pifin. Përveç nëse Mimoza ofendohet nga fjala ‘anal,fabet’. Ndërsa, Mimozën, edhe pse më dhimb,set pak, deri diku e kuptoj. Në LVV ajo është mish i huaj dhe po bën përpjekje titanike që të dësh,mojë lojalitet e militan,tizëm, ani pse ende nuk ia kanë besuar as pozitën e Shefes së Grupit Parlamentar, duke e mbajtur vetëm si ‘ushtruese të detyrës’ tash e gati dy muaj. Andaj, le ta ushtr,ojë këtë detyrë derisa ta kalojë provimin tek Albin Kurti, por mirë bën që të provojë ta ruajë din,jitetin e saj gjatë kësaj rruge”, ka thënë ai.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *