I pari i vendit Albin Kurti i kthehet Vuçiqit ne gjuhen qe ai e kupton – Nuk po pritet mire ky reagim nga nderkombetaret

Kurti: Mund të jetoj,më pa njohjen e Serbisë, s’pagua,jmë gjë për të.Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se Kosova mund të vazh,dojë të funks,ionojë pa njohjen nga Serbia dhe se Qeveria që ai udhë,heq nuk pranon të paguajë as me terr itor e as me funks,ionalitet të shtetit për ta fituar këtë njohje.Në një intervistë për “europeanwesternbalkans”, Kurti ka thënë se megjithatë do të ishte mirë që Serbia ta njohë Kosovën.“Sigurisht se do të pref,eroja që Serbia ta njohë Kosovën, por nëse nuk e bën këtë, duhet të jetoj,më pa atë njohje. Nuk jam duke planifik,uar ta zëvendësoj varës,inë e kaluar të Kosovës nga Serbia me varë,sinë e re të Kosovës nga njohja e Serbisë për shtetin tonë të pavarur. Për 13 vjet deri tash, kemi jetuar pa njohjen nga Serbia. Do të ishte mirë të na njohë, por nuk do të paguajmë për këtë, as me terr itor e as me funksionalitet të shtetit tonë. Kosova është e pavarur. E kanë njo,hur 26 nga 30 shtetet e NA T,O-s, 22 nga 27 shtete anëtare të BE-së. Rus ia e Ki na jo, por SH,B A-ja, Franca e Britania e Madhe në Këshill të Sigu rimit po. Duhet të ecim përpara”, ka thënë ai.

Kurti ka folur edhe për refuzim,in e Kosovës që të jetë pjesë e iniciati,vës së Mini-Schen genit rajonal. Sipas tij, s’ka logjikë që të vazhdohet me këtë inic,iativë kur nga Procesi i Ber linit tashmë është Tregu i Përba,shkët Rajonal e ende s’ka njohje nga Serbia.Për Marrë,veshjen e U ashin,gto nit, Kurti ka lavdëruar pikën që parashihte njohjen nga Izraeli, ndërsa problematike e ka parë moratoriumin që Kosova të kërkojë pra,nim në organizata ndërkombëtare e njohje të shteteve.Qeverinë e tij e ka cilësuar si më të mirën ndonjë,herë në Kosovë.“Po e forcojmë shtetin e Kosovës. Kosova po bëhet storie suksesi. Dhe taktika e vjetër e salamit – çka më jep për njohje s’do të ndodhë ku,rrë, s’do të funksio,nojë”, ka shtuar ai.

Leave a comment

Your email address will not be published.