Barcodi i Belgjikës ndërsa prodhuesi Serbia. Qytetaret bien pre e mashtrimit..!

Ky është “Shteti Yne” Ku është kontrolli i inspektoreve per produketet qe i konsumojmë
JA mashtrimi me Fanta Exotic!
Barcodi i Belgjikës ndërsa prodhuesi Serbia. Qytetaret bien pre e mashtrimit..!
#Shperndajeni të shohin qeveritarët tane që na udheheqin

Ky është “Shteti Yne” Ku është kontrolli i inspektoreve per produketet qe i konsumojmë
JA mashtrimi me Fanta Exotic!
Barcodi i Belgjikës ndërsa prodhuesi Serbia. Qytetaret bien pre e mashtrimit..!
#Shperndajeni të shohin qeveritarët tane që na udheheqin

Leave a comment

Your email address will not be published.