Pamje: te Ushtris s Kosovës gjat ushtrimeve ne male

Ushtria e Kosovës në krye të detyrës, duke treguar përgatitjen profesionale të ushtarëve.

Sot gjatë ditës kan bër disa stërvitj në një vend malor. Në fotografi shihet një numër i madh i ushtarëve të radhitur njëri pas tjetrit.
Ushtria e Kosovës e krijuar së fundit është krenaria e Republikës, dhe si e tillë ka një rol shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e çdo cepi të vendit.
Pjesëtarët e FSK’së, gëzojnë mbrojtje të veçantë ligjore, ashtu që, jeta, figura dhe dinjitetit i pjesëtarit dhe familjes janë të paprekshme.

Detyrat e përgjithshme të Ushtrisë së Kosovës janë: Mbrojtja e integritetit territorial të Republikës së Kosovës, Mbrojtja e qytetarëve dhe komuniteteve të Republikës së Kosovës, Mbështetja ushtarake autoriteteve civile si dhe Pjesëmarrja në operacionet ndërkombëtare

Leave a comment

Your email address will not be published.