E FUNDIT/ Babai i çlirimtarit Hashim Thaçi u malltretua dhe u keqtrajtua nga forcat serbe. Ja faktet qe po dridhin serbet

E FUNDIT/ Babai i çlirimtarit Hashim Thaçi u malltretua dhe u keqtrajtua nga forcat serbe. Ja faktet qe po dridhin serbet.PoIi,cia serbe e kērkonte Thaçin pas suI,meve tē ar ma,t osu,ra tē 1993, a rres,tu an dhe keqtra,jtuan babain e tij.SuI,met e para tē ar ma,to su,ra ndaj poI,icisē serbe u kryen nē Drenicē nga grupi i Adem Jasharit, respektivisht edhe nga Hashim Thaçi ku pēr kēto suI,me ishte dē nu,ar me dhjetē vjet b ur,g nga aparati shtetēror serb.

Por, pas ak sio,neve tē para, pas rēnies nē gjurmē tē Thaçit, poI,icia serbe kishte filluar bas,tisjet nē familjen e Hashim Thaçit. Ky i fundit qēndronte pak ose fare nē shtēpinē e tij sepse kishte hyrē nē iI,eg aI,itet tē thellē nga ajo kohē. Pēr veprime ar,miqēsore ndaj Jugosllavisē ishte a rres,tu ar e dē nu,ar edhe axha i Hashim Thaçit, para viteve 1990.

Thaçi nē njē intervistē pēr televizionin Klan, nē emisionin Opinion, kishte treguar se “prindērit e dinin se kisha hyrē nē iI,eg aIi,tet tē thellē, e njihnin Adem Jasharin dhe Kadri Veselin, poashtu kishin njohuri pēr mbledhjet qē i mbanim nē Prekaz, poashtu e dija qē pērshēndetjet me prindērit e mi mund tē ishin pēr,shēndetjet e fundit para se tē shkonim nē veprimet tona operative”.Ai mē tutje tregoi se “nē njē moment, nē njē ditē pranverore nē oborr, dhe nē njē moment mbetēm vetēm unē dhe babai im dhe babai mē tha e dij Hashim qē ke hyrē thellē nē punēt qē janē tē rēnda, por biri im ki kujdes, ruje veten e ruaj shokēt, pēr Serbinē mos u mērzit, mos u korit. Poashtu pas ak sio,neve, kurdo qē poI,icēt mē kērkonin nē shtēpi, a rres,to hej prindi, merrej nē pyetje, keqtraj,tohej e lirohej. Pre,sioni ishte pēr tē mē shan tazh,uar mua, por atēherē vetēm rritej kēmbēngulēsia ime pēr tē vazhduar deri nē fund”.

Leave a comment

Your email address will not be published.