Cila vjen e para, gruaja apo nena?

Pyetja: Cila duhet të jetë më e para për nje burr,e nëna apo gruaja, pasi ndaj të dyjave kemi hak (pra të dyja palët gëzojnë të drejta ndaj nesh) ?

Përgjigja: Unë mendoj se pyetja është gabim, se nuk ka të parë mes dy gjërave të ndryshme. Të parë dhe të dytë ka kur gjërat janë të barabarta, kur gjërat janë njësoj. Nëna ka një pozicion, që gjitha gratë e botës sikur të mblidhen në një anë nuk mundn ta zënë pozicionin e nënës. Po kështu dhe gruaja ka një pozicion, që sikur të gjitha gratë e botës të mblidhen në një anë nuk mund ta zënë dot atë lloj pozicioni.

Pra gjithsecila ka rendin e vet dhe nuk ka renditje kush ka më shumë përparësi, gjithsecila ka hakun e vet. Ka gjëra nëna që është mbretëreshë në hakun dhe në të drejtën e saj dhe s’mund ta konkurojë askush. Dhe ka të drejta gruaja që është ajo mbretëreshë dhe s’ka të drejtë t’i hyjë në hak askush, edhe nëse është nëna jote. Kështu që, siç tha Pejgamberi (alejhi salatu ue selam): “Jepi gjithsecilit atë që meriton.”

Leave a comment

Your email address will not be published.