Ne nuk ndalemi ne borë as ne shi pamjet qe flasin vet

Ushtria benUshtrimet te cilat po i bën Ushtria e Kosoves jan te nive,lit te lart me plan operativ te dhen nga instruktoret Amerikan

Ushtria e Kosoves po arrin me sukses qdo stervitje dhe qdo sfit ta kaloj fal punes te gjith st,afit te Ushtris, por fal edhe gadi,shmeris se djmeve dhe vajzave te Kosoves

Ushtrimet qe po i bën For,ca e siguris se kosoves jan
me standarte evropiane shiheni dhe do te bindeni, po ashtu jepni edhe ni mendim rreth Ushtris son

Leave a comment

Your email address will not be published.