Walker: Popull më të mirë se Kosovarët nuk kam takur në jetën time

Walker vlerësoi që gjërat nuk janë duke ndryshuar përderisa theksoi nevojën për një gjeneratë të re të udhëheqësve politik. “Aktualisht klasa politike që udhëheq vendin ka dalë nga lu fta, përderisa tani është koha që ky shtet të ketë një gjen.eratë të re të udhëheqësve politik”.
Walker: Popull më të mirë se Kosovarët nuk kam takur në jetën time

Leave a comment

Your email address will not be published.