Vjen lajmi i mire nga BE-ja / Eurodeputetet miratojne raportin , nuk duhet zgjatur liberalizimi i vizave per Kosoven sepse…

-Vjen lajmi i mire nga BE-ja / Eurodeputetet miratojne raportin , nuk duhet zgjatur liberalizimi i vizave per Kosoven sepse…

-Komisioni i Punëve të Jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar mbrëmë për kri.min e organizuar në Ballkanin Perëndimor dhe nevojën që BE-ja të për.shpejtojë procesin e integrimit. Në raport de.putetët e Parlamentit Evropian kanë kërkuar liberalizim të vi.zave për Kosovën nga Këshilli i BE-së pasi sipas tyre izolimi shton aktivitetet kri.minale.
Ky raport është mi.ratuar me 531 vota për, 48 kundër dhe 117 ab.stenime.

“Raporti, i miratuar të mër.kurën në mbrëmje me 531 vota pro, 48 kundër dhe 117 ab.stenime, thotë se vendet e Ballkanit Perëndimor janë vendet e origjinës, destinacionit dhe tranzi.tit për trafikimin e qenieve njerëzore dhe ato shërbejnë si një korridor tranziti për migrantët dhe re.fugjatët dhe si një vend për pastrim parash dhe trafik armësh. Megjithatë, eurodeputetët theksojnë se Iufta kundër kri.mit të organizuar dhe integrimi në BE janë procese reciproke përforcuese, duke i kërkuar BE-së të përshpejtojë pro.cesin e integrimit. Në këtë kontekst, pasi izolimi inkurajon aktivitetet kriminale, euro.deputetët gjithashtu i bëjnë thirrje Këshillit që të miratojë liberalizimin e vizave për Kosovën pa vonesa të më.tejshme”, thuhet në raport.

Sipas raportit, popujt e Ball.kanit janë të ekspozuar ndaj korrupsionit dhe mun.gesës së punësimit.
“Faktorët kryesorë që i bëjnë shoqëritë e Ballkanit Perëndimor të ek.spozuara, thotë raporti, janë mungesa e mundësive të punësimit, korrup.sioni, dezinformimi, elementët e kapjes së shte.tit, pabarazia dhe ndërhyrja e huaj nga regjimet jodemokratike si Rusia dhe Kina”, thuhet në komu.nikatën për media të Komisionit për Punë të Jash.tme të PE-së.

Leave a comment

Your email address will not be published.