Si Franca i ndihmoi Serbise qe ta nis Iu’ften ndaj Kosoves ! Zbulohen sekrete te medha…

-Si Franca i ndihmoi Serbise qe ta nis Iu’ften ndaj Kosoves ! Zbulohen sekrete te medha…

-Kur një vend kal.on nga një shtet në tjetrin me ndihmën e okupimit dhe atë gjatë kohës së Iu.ftës ai akt pas Iu ftës duhet të njihet me marrë.veshje midis dy palëve ndër Iu ftuese.

Gjatë teto rit të vitit 1918 ushtria serbe me ndihmën e ale.atës të saj ushtrisë franceze ia doli ti ri pushtojë trojet verilindore shqiptare që i kishte push.tuar më 1912 dhe që iu njohën nga Konferenca e Londrës. Për të evituar qëndre.sën e shqiptarëve komanda e kësaj ushtrie më 29 shtator 1918 hidhte me aero.plan qindra proklamata në disa qytet të këtyre trevave

Me anë të atyre ftohe.shin shqiptarët të Iu ftonin kundër ushtrisë austro hungareze e të viheshin në mbro.jtje të minoritetit serb. Tër hiqej vërejtja se nëse kërkesa do të për.fillej atyre do tu ofrohej miqësi që do të thoshte që ata do të bëhe.shin pjesë e pushtimit të tokave të tyre.

Shteti i ri Jugo sllavi u shpall më 1 dhjetor të vi.tit 1918 ai zyrtarisht u quajt Mbretëria e Serbëve Kroa.tëve dhe Sllovenëve dhe u formua Mbretëria Serbe Mbretëria e Ma.lit të Zi dhe nga disa pjesë të të Austro Hungarisë për fshirë Sllove.ninë dhe territoret kroate. Serbia ishte elementi mbi zotërues, jo vetëm për shkak të madhë.sisë së saj dhe ushtrisë ngadhë njyese por edhe për shkak se sundimtari i Serbisë princi i kuro.rës Aleksandër Karagjorgjeviq u shpall mbret i shtetit të ri.

Leave a comment

Your email address will not be published.