Beogradi po spiunon ne BE ! Kjo ishte e papritur se cfare po i bejne Kurtit me nderkombetaret duke…

-Beogradi po spiunon ne BE ! Kjo ishte e papritur se cfare po i bejne Kurtit me nderkombetaret duke…

-Qeve ria e Serbisë më 16 janar do të mba.jë referendum për ndryshim të Kushtetutës për pjesën ku bëhet fjalë për gjyqë sorin. E këtë referendum shpre.son ta zgjerojë edhe në Kosovë për katësisht në komunat ku je.tojnë serbët.

Qeve ria e Kosovës nuk është deklaruar në lidh.je me këtë ende mirë po presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ditë më parë tha se ka infor.macione se Qeveria e Kosovës nuk do të lejojë mbajtjen e referen dumit serb në Kosovë.

E për këtë Zyra për Koso.vën në Qeverinë e Serbisë është ankuar edhe në Bashkim Evro pian dhe te vendet e Quintit. Në adresat e tyre u ke.mi dërguar një letër zyrtare në të cilën theksojmë se në këtë mënyrë Kurti po shkel të drej.tat elementare njerëzore dhe qytetare të ser bëve në Kosovë. Dhe u bëjmë thirrje atyre që të për.dorin ndikimin dhe kapacitetin e tyre diplomatik për të ndry shuar qëndrimin e Prishtinës për mbajtjen e referen.dumit kanë thënë për gaze.tën Novosti nga Zyra për Kosovën në Qeve rinë e Serbisë.

Leave a comment

Your email address will not be published.