Mjaft ishte ! Ja cilen rroge te deputetetve e ndaluan ne kuvend, vendimi mirret nga Glauk Konjufca…

-Mjaft ishte ! Ja cilen rroge te deputetetve e ndaluan ne kuvend, vendimi mirret nga Glauk Konjufca…

-Një ven dim i Glauk Konjufcës i ka anuluar bonu.set financiare të deputetëve për fund vit. Ligjvënësit nuk do të për.fitojnë pagën e 13të sipas vendimit të kryetarit të Kuven.dit të Kosovës. Deputetët e Kuvendit të Koso.vës nuk do të shpërblehen me pagat e 13ta në fundvit te 2021.

Krye tari i Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca ka anuluar plani.fikimin për ekze kutimin e pagës shtesë mbi muajin e 12të për deputetët ka mësuar mediumi online Paparaci nga bu.rime të mirë informuara brenda kuvendit.

Vendimi i krye parlamentarit Konjufca siç ka mësuar Paparaci i është komuni.kuar administratës së kuvendit gjatë kësaj jave.

Vitin e kaluar depute.tët kanë përfituar paga shtesë në fund të vitit bazuar në një rregullore të brend.shme të kuvendit. Vendimi kishte nxitur debat pub.lik mes qeverisë dhe presidencës në fund të vitit të ka.luar raporton Paparaci.

Leave a comment

Your email address will not be published.