Kosova: Nënshkruhen Kontrata milionëshe me Kompani Amerikane Dhe Franceze Për Furnizim

Po thuajse çdo ditë ndegjojmë lajme të reja për U shtr inë e Kosovës ku tregohet për ar matimin, ushtrimet dhe teknologjinë qe do e ketë në të ardhmën!

U shtria e Kosovës sipas komandantin të saj dihet se ka nënshkruar kontrata milionëshe me kompani Amerikane e Franceze për furnizim me pajisje të teknologjisë së fundit.
A rmatimi i cili do i dedikohet U shtrisë së Kosovës normalisht që nuk do shfaqet për momentin në publik sepse janë kontrata top sekrete dhe nuk jan për publikun.

Por në anën tjetër duke u bazuar në rolin dhe misionin e FSK-së, edhe pse emri i FSK-së do të thotë vetëm fo rcë mbrojtëse ashtu do të ketë të drejtën e saj për blerjen e të gjitha pajisjeve u shtarake, dhe sistemeve mbrojtës

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *