Komuna e Skenderajt ri shpall konkursin për 4 mësimdhënës

Drejtoria Komunale e Arsimit në Skenderaj ka ri-hapur konkurs për punësimin e 4 vendeve të lira të punës, përkatësisht konkurs për 4 mësimdhënës në shkolla të ndryshme të ketij qyteti.

Në konkurs janë të përfshira kushtet që dihet të plotësohen për punësim.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga shpallja e konkursit, përkatësisht nga data 16.12.2021 deri më 30.12.2021.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *