EKSKLUZIVE/ Albin Kurtit, Veton Surroit dhe Fahri Xharres i dolen ne pah keto sekrete nga Alfred Cako, nuk po mundet ta besoje askush kete fakt dhe lidhjen mes tyre…

-EKSKLUZIVE/ Albin Kurtit, Veton Surroit dhe Fahri Xharres i dolen ne pah keto sekrete nga Alfred Cako, nuk po mundet ta besoje askush kete fakt dhe lidhjen mes tyre…

-Tre ma son,ët më të famshëm të Kosovës janë: Albin Kurti, Veton Surroi dhe Fahri Xharra” – Teori,cieni i njohur i ko nspiraci,onit në Shqipëri, Alfred Cako njihet për parash,ikimet e tij të ndryshme.Kësaj radhe Cako në një emis,ion në Top Channel ka folur për ma sone,rinë dhe anëtarët shqiptarë të lozh,ave ma sonor,ike.Cako ka dhënë edhe tre em,rat nga Kosova që sipas tij janë pjesë e ma son,erisë.“Në Kosovë sot përfl,iten tre personazhe që janë ma so,n duke filluar që nga kryem,inistri Albin Kurti. Veton Surroi mend,ohet se është ndër ma son,ët e vjetër të Kosovës i cili vazhdim,isht ka plotësuar të gjitha kërke,sat që ka pasur komuniteti ndërkom,bëtarë. Flitet që është edhe Fahri Xharra, si një na cion,aIist e stremji,st”.Cako thotë se hapat e parë të ma son,erisë në Shqipëri i ka ve,ndosur Maks Zotaj.

Ai thotë se sot në Shqipëri lo zha më se njohur është lo zha “Eag,le” me rreth 70 anët,arë.Aty sipas tij janë të anëta,rësuar disa po litika,në.“Andrea Mane, Luçiano Boçi. Nga e majta është Damian Gjiknuri, Ervin Bushati. Janë edhe disa zëven dësminis,tra që nuk po ua përmend emrin”, shprehet Cako.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *