TRONDITESE/ Te gjithe ne kembe. Sheshel po nxit trupat serbe te behen gati per nderhyrje ne kete rajon te Kosoves

TRONDITESE/ Te gjithe ne kembe. Sheshel po nxit trupat serbe te behen gati per nderhyrje ne kete rajon te Kosoves.Kryetari i Part,isë Radi,kale Serbe, k,ërimineli Vojisllav Sheshel ka thënë se krijimi i poligonit të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) në Mitrovicë të Jugut do t’i vënte në rrezik serbët në Kosovë.Sheshel dekl,aroi në programin e mëngjesit të televizionit serb, TV Pink se ushtria serbe du,het të jetë e gatshme për të ndërhyrë në Kosovë.“Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm, ushtria jonë duhet të jetë e gatshme nëse ai rrezik bëhet real, në mënyrë që të ndërhyjmë menjëherë. Është një pozic,ion shumë i rëndësishëm strategjikisht dhe prej andej i gjithë veriu i Kosovës dhe Metohisë mund të kontrollohet me armë të mira artilerie. Është gjithashtu e rrezikshme pasi shqiptarët nuk kanë të drejtë në baza ushtarake. Ata nuk kanë të drejtë sipas Rezolutës 1244”, tha Sheshel.

Kryetari i SRS-së theksoi se shqiptarët po ndërtojnë bazë ushtarake pa mirati,min e Këshillit të Sigurimit.“Ato gjëra nuk po shkojnë mirë dhe ne do të duhet ta zgjidhim atë me disa masa më të rrepta një ditë. Do të ishte më mirë të arrihej një kompromis në mënyrë që Kosova dhe Metohija të mbeten pjesë e Serbisë, dhe shqiptarët të marrin një shkallë të lartë të autonomisë, dhe edhe ajo autonomi është e garantuar nga Këshilli i Si,gurimit, por shkëputja e Kosovës dhe Metohisë nuk mund të jetë një opsion realist ose një temë diskutimi. Nuk ka asgjë për të folur, nuk duhet të lejohet”, tha Sheshel.Krijimi i një poligoni të Forcës s,ë Sigurisë së Kosovës (FSK), në Mitrovicë të Jugut, ka ngjallur shumë reagime në Serbi.

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, ka kritikuar paralajmërimet për formimin e siç është shprehur ai “bazës së FSK-së” në Cërnushë të Mitrovicës së Jugut.“Nëse del ndonjë rrezik apo kërcënim më serioz për popullin serb…Nuk kam nevojë të vazhdoj. E dinë serbët e ‘Kosovës e Metohisë’”, tha Vuçiq.Ndaj kësaj deklarate ka reaguar kryetari i Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, komuna e të cilit më 26 mars i ndau rreth 200 hektarë për ndërtimin e poligonit në kodrën e Cërnu,shës. Ai tha se ky poligon nuk cenon sigurinë e askujt.

“Baza ush ta,rake e FSK-së që do të ndërtohet në kodrën e Cërnushës nuk është pro,vokim për askënd e as nuk do ta ce,noj sigurinë e banorëve serbë të Kosovës, të cilët i mbr,on dhe do t’i mbrojë shteti i Kosovës me mekanizmat e tij sikurse gjithë banorët e Republikës tonë”, tha Bahtiri.Kush është Voj,isllav Sheshel?Sheshel ka qenë i dë,nuar për kë,rime lut,fte nga Gjy,kata Penale Ndërkombëtare për kë,rimet në ish-Jugosllavi gjatë kohës sa ai ishte zëvendëskryeministër i Serbisë.Ai u dorëzua vullnetarisht në Gjyk,atën Penale Ndërkombëtare të Hagës në shkurt të vi,tit 2003, por gjhyqi i tij filloi deri në nëntor të vitit 2007.Më 31 mars 2016, ai u shpall i pafajshëm në një vendim të shkallës së parë. Më 11 prill 2018, Dho,ma e Apelit e prishi pjesërisht vendimin e shkallës së parë, duke e shpallur Sheshelin fajtor për k,ërime kundër njerëzimit për shkak të rolit të tij në nxitjen e dëbimit të kro,atëve nga Hrtkovci. Ai u dënua me 10 vjet b ur,g, por për shkak të kohës së kaluar në parab urg,imin e Gjyka,tës Penale Ndërkombëtare të Ha,gës, ai nuk ishte detyruar të kthehej në b ur,g.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *