Hashim Thaçin dhe te tjeret – Po ju vjen nje ndihme nga nje politikan i njohur kosovarë qe nuk e priste askush…

Pacolli do t’iu ndihm,ojë Thaçit dhe të tjerëve që gjenden në Ha gë.Behgjet Pacolli, do t’iu ndihm,ojë me mjete financiare për mbrojt,jen e Hashim Thaçit dhe të tjerëve që janë duke u përba,llur me Gjh,ykat ën e Ha gës.

Pacolli këtë e bëri të ditur në një inter,vistë për Lajmi net përcjell Klan Kosova. “Pa marrë para,sysh a janë të gjithë miq te…Kryetari i Aleancës Kosova e Re Behgjet Pacolli, do t’iu ndihm,ojë me mjete financiare për mbrojt,jen e Hashim Thaçit dhe të tjerëve që janë duke u përba,llur me Gjh,yka tën e Hagës.Pacolli këtë e bëri të ditur në një intervi,stë për Lajmi net përcjell Klan Kosova.

Pa marrë parasysh a janë të gji,thë miq te mi a jo, ata janë atje dhe përballen me drejtësi,në dhe siguris ht që meritohen të ndihmohen. Edhe publ,iku e din që kurrë nuk jam tërh,eq nga këto çështje dhe do të jem prapa atyre që kam thënë.Do të ndihm,oj dhe besoj që edhe qytetarët e tjerë do të ndi,hmojë”.Pacolli tha se beson në pafajësinë e tyre dhe ata do të fito,jnë këtë be te,jë.

Leave a comment

Your email address will not be published.