Gazeta e famshme zvicerane botoi artikull per Presidenten Osmani. Keto fjale te mira po hallakatin lideret e Ballkanit

Gazeta e famshme zvicerane botoi artikull per Presidenten Osmani. Keto fjale te mira po hallakatin lideret e Ballkanit.Gazeta prestigjioze zvicerane Neue Zürcher Zeitung (NZZ) ka botuar sot një pre.sidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, shkruar nga ekspertja austriake e Ballkanit (dhe Kosovës) Adelh,eid Wölfl.Më poshtë gjeni artikullin në gjuhën shqipe.Si vajzë, ajo ka përjetuar lut,ftën në Ba,llkan. Si krye.tare e sh,tetit, Vjosa Osmani tani drejton një shoqëri të mbizotëruar nga meshkujt – ajo përpiqet ta nxisë dhe ta ndryshojë atë. “Të bëhem si Vjosa”, përgj,igjigjen kosovaret e reja kur pyeten për të ardhmen e tyre, shkruan NZZ, tran.smeton albinfo.ch, përcjell KultPlus,Jo më heronjtë e lut,ftës, por arsim,i, liria per,sonale dhe ndër.kombëtarizmi janë ato që kërkohen. Këto i mishëron saktësisht presid,entja e re kosovare, Vjosa Osmani.

Ajo është idhull i vajz,ave dhe grave të re.ja në Kosovë.Në zgjedhjet e fundit më 14 shkurt, juristja 38 vjeçe ndi.hmoi partinë e majtë nacionaliste Vetëvendosje për të fituar shum,icën absolute. Ajo vetë mori 300,000 vota, të quajtura pre.ferenciale. Askush në shtetin më të ri në Evropë nuk ka arritur kaq shumë.Vjosa Osmani është një përjashtim në Ballkan. Asnjë grua tje.tër nuk ka aq fuqi sa ajo, ndaj asnjë tjetre nuk tregohet aq sh,umë respekt, përc,jell albinfo.ch. Ajo është e patrembur, e zgjuar dhe i njeh detajet ligjore të kushtetutës kosovare dhe të drejtës ndërkombëtare. Është e qeshur, ar.gumenton qartë dhe nuk ka frikë nga konflikti.Ndoshta kjo ka të bëjë me formimin e saj të hershëm. Kur ajo ishte vajzë, gjatë luf,tës me Serbin,ë, familja e saj ishte detyruar të largohej nga veriu i Kosovës. Osmanit i kujtohet se ka ndje.rë tytën e ftoh,të të një pushke A,K-47 që një ushtar serb i kishte futur në gojë.

Vështirë se ndonjë shoqëri tje.tër në Ev,ropë ka rezistuar aq shumë sa shoqëria kosovare që nga vitet 1990. Prandaj ata (kosovarët) nuk tolerojnë më asgjë. Edhe kur u duhet të pr,esin dhe të nda.len, ata zhvillojnë strategji afatgjata. Janë elastikë kur është puna për të bërë sakrifica. Kur të vijë koha, ata lut,ftojnë për të realizuar kthesën.Vjosa Osmani mishëron k,ëtë vetëbesim demo.kratik.

Ajo është në pushtet sepse shumë kosovarë besojnë në të, trasnm,eton albinfo.ch gazetën zvicerane. Besojnë se me të mund të ndry.shohet, përkundër varfërisë, pavarësisht papunësisë së lartë, korrup,sionit në zyra dhe izolimit të Kosovës.Preside,ntja e re e shtetit dëshiron të çlirojë vendin për he.rë të dytë, siç e thotë thotë vetë ajo: nga njerëzit në gjyqësor dhe në polici, që bëj,në gjithçka për para, nga pro.fesorët që japin nota provimi në këmbim të eurove, nga burr,at të cilët nuk dua që gratë e tyre të shko.jnë në punë.Zgjedhja e saj kuptohet kështu: Ta,ni është ra,dha e grave dhe të rinjve. Gruaja me flokë ka.çurrelë të gjatë dhe të errët ishte ak,tive politikisht si adoleshente. Ajo ka marrë diplomën e dre.jtësisë nga Universiteti i Pittsburghut në shtetin Pensilvania të SHBA-së, transmeton albinfo.ch. Më vonë ka lu.ftuar si avokate para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për legjitimimin e pavarësisë së Kosovës.Ajo ka qenë në parlament si pjesë e Li.dhjes (Konservatore) Demokratike të Kosovës (LDK) në parlament, ku ndihej pakëndshëm në mesin e klikës së zotërve të vjetër. Prandaj the,meloi Nismën “Guxo!” dhe votuesit e ndoqën atë. Koalicioni i saj mori më shumë se 50 për qind të votave. Asnjë.herë më parë kaq shumë gra kosovare nuk janë zgjedhur në parlament dhe qeveri si sot.Osmani përfaqëson kampin e djathtë por modern të sho.qërisë kos,ovare. Ish-ush,tarët që po,zojnë në fotografi me armë para shqiponjave të zeza nuk kanë sjellë vende pune.Gruaja që mban gjerdan me perla, pël.qen të marrë pjesë edhe në ndeshje futbolli, por mbi të gjitha tregon sukses në sigurimin që gratë e përdhunuara në lut,ftën e vitit 1999 të marrin kom,pensimin. Ajo mbështet prindërit e rinj dhe ndërtimin e kop.shteve për fëmijë.

Vjosa Osmani përpiqet të mbrojë sa më shumë që të jetë e mu,ndur nga pub.liku dy vajzat e saj. Burri i saj punon në minist,rinë e jashtme, por nuk ndërhyn në politikë.Kohët e fundit, Osmani ka rënë në sy me kritikat e saj ndaj BE-së. E pyetur për Ser.binë, ajo ndonjëherë ka reaguar ashpër, gjë që nuk e lehtëson dialogun midis fqinjëve ndërlut,ftues. Osmani kër,kon që Serbia të kërkojë falje për mizoritë e lut,ftës të viteve 1990 para se të mund të fillojnë bi.sedimet. Toni i saj i zërit ka një a,në populiste, herë nacionaliste.Ajo dëshiron të anulojë një marrëveshje që paraardhësi i saj bëri me Pre.sidentin e SHBA, Donald Trump.Në Kosovë, pikët me shqiptarë nacionalistë mund të fitohen posaqërisht duke sharë Serbinë dhe duke larguar vëme,ndjen nga problemet e brendshme, përcjell albinfo.ch. Do të ishte i rën.dësishëm tani përqendrimi në menaxhimin e pak,ndemisë dhe pasojave shkatërruese të saj ekonomike dhe so,ciale.Por Osmani kohë më parë është shprehur: “Ne nuk jemi zgj,edhur që të kemi frikë nga telashet”.

Leave a comment

Your email address will not be published.