Kosova mund ta ketë sistemin Amerikan për mbrojtje kundër ajrore

MI104 Patriot është një sistem ra kete tokë-ajër, ky sistem është i përdorur nga Us htria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga disa aleatëtë saj. Ishte prodhuar nga kontraktori Amerikan i Mb rojtjes Raytheon dhe e ka emrin nga përbërësi radar i sistemit të ar mëve, AN / MP Q-53.
Sistemi pritet të jetë në terren deri.

Patriot përdor një raketë të përparuar përgjuese aj rore dhe sisteme radari me performancë të lartë, e cila u zhvillua në Redstone Arsenal Huntsville, Alabama, ku ishte i zhvilluar edhe më parë sistemi Sa feguard i raketave me shpejtësi hipersonike.

Ky sistem përdoret nga Gjermania, Japonia, Holanda, Izre ali dhe disa vende tjera aleate të SHBA-së.
Kosova pritet të jetë shteti më i ri që do e përdor për mbr ojtje ajrore këtë sistem.

Leave a comment

Your email address will not be published.