Haki Abazi propozohet ambasador ne Amerike nga Albin Kurti, por po refuzohet nga SHBA-te – Arsyeja e refuzimit po “trondit” Kosoven

Haki Abazi propoz,ohet ambasador në Ame ri,kë nga Qeveria Kurti, por refuz,ohet nga SH BA.Deputeti i VV-së Haki Abazi është propoz,uar për ambasador në Shte tet e Bash kuara të Ame rik,ës. Gazeta Express merr vesh nga buri,met se propozimi i MPJD-së për ta dërguar Abazin në Wa shing,ton D.C është refu,zuar nga pala ame rika,ne.Qeveria që udhëhiqet nga Lëvizja Vetëvendosje ka propo,zuar ish-drejtorin e Fondit Rockfeller, Haki Abazi, për ambas,ador të Kosovës në Sh BA.

Por, Gazeta Express merr vesh nga burime të saja se ky propo,zim s’është pranuar nga ame ri,kanët.Express ka pyetur minist,rinë për Punë të Jashtme dhe Diasporë nëse prop,ozimi i tyre që Haki Abazi të bëhet ambas,ador në Wa shing,ton është refuzuar. Deri në publ,ikimin e këtij teksti, zyrtarët e MPJD-së nuk janë përgj,igjur në pyetjet e dërguara të enjten. Pra, kjo ministri as nuk e ka mohua,r, e as nuk e ka pohuar se Abazi është propo,zuar për ambasador.

Abazi, që ishte zëvendës,kryeministër në Qeverinë Kurti 1, ka sulmuar shumë herë mediat e është përf,shirë në shumë përplasje.Ai në zgjedhjet e 14 shkurtit ishte prej deputetëve të LVV-së që mori më së paku vota. Num,ri dy i Qeverisë Kurti I nuk mori asnjë pozitë në qeve,rinë akutale dhe duket se i kanë shkuar huq edhe planet për inkua,drim në mision diplomatik.Kosova nuk ka emëruar ambas,ador në Sh BA prej kur Vlora Çitaku u kthye nga atje, pas shkark,imit nga ish-ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca. Në fakt ajo qëndroi edhe për disa muaj pas shka,rkimit, derisa ish-presidenti Thaçi e nënshkroi dekretin e kthi,mit të Çitakut. Misionin diplomatik aktali,sht po e drejton i ngarkuari me punë, Valdet Sadiku.

Leave a comment

Your email address will not be published.